Skip to main content

ISA 540 (omarbetad) Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar

ISA 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures
Translated by: FAR
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.