Skip to main content

MEDZINÁRODNÝ AUDÍTORSKÝ ŠTANDARD 540 (REVIDOVANÉ ZNENIE) AUDIT ÚČTOVNÝCH ODHADOV A SÚVISIACICH ZVEREJNENÍ

ISA 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures
Translated by: Slovenska Komora Auditorov
Status: 
In Progress
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.