Skip to main content

International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster

International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Translated by: FAR
Status: 
Completed
Image
Final Pronouncement: International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.