Skip to main content

At a Glance: MSB 540 (zmieniony) oraz powiązane poprawki uzgadniające i wtórne w języku angielskim / Podstawa wniosków: MSB 540 (zmieniony)

ISA 540 (Revised) - At A Glance and Basis for Conclusions
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.