Skip to main content

MSR 540: Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji

ISA 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures
Translated by: Slovenian Institute of Auditors
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.