Skip to main content

ISA 315 (omarbetad 2019) Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter

ISA 315 (Revised 2019): Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement
Translated by: FAR
Status: 
Completed
Image
ISA 315 (R2019)_Swedish_Secure.pdf
ISA 315 (Revised 2019): Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.