Skip to main content

Mednarodni standard upravljanja kakovosti 1 (MSUK 1) - Upravljanje kakovosti za podjetja, ki opravljajo revizije ali preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev

International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Translated by: Slovenian Institute of Auditors
Status: 
Completed
Image
ISQM 1_Final Standard_Slovenian_Secure.pdf
International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.