Skip to main content

Starptautiskā kvalitātes vadības standarta (SKVS) 1, Kvalitātes vadība firmās, kas veic vēsturiskas finanšu informācijas revīziju vai pārbaudi vai sniedz citus apliecinājuma vai saistītos pakalpojumus

International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Translated by: Latvian Association of Certified Auditors
Status: 
Completed
Image
Final Pronouncement: International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.