Skip to main content

Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) (MSZJ (PL)) 1, Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych w języku polskim

International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Image
Basis for Conclusions, Prepared – International Standard on Quality Management (ISQM) 1 (Previously International Standard on Quality Control 1), Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Re
Image
Introduction to ISQM 1 – Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Image
Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality Management Projects
Copyright © 2023 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.