Skip to main content

Medzinárodný štandard riadenia kvality 1 (predtým Medzinárodný štandard na kontrolu kvality 1) Riadenie kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby

International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Translated by:

Slovenska Komora Auditorov

Status: 
Completed
Image
ISQM 1_Final Standard_SK_Secure.pdf
Final Pronouncement: International Standard on Quality Management (ISQM) 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.