Skip to main content

Zarządzanie jakością oraz badanie sprawozdań finansowych grupy: podkreślenie niektórych aspektów współzależności pomiędzy MSB 220 (Zmienionym) a MSB 600

Quality Management and Group Audits: Highlighting Certain Aspects of Interaction Between ISA 220 (Revised) and ISA 600, Fact Sheet
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
Fact Sheet_220R_quality managment and group audits_pl_Secure.pdf
Quality Management and Group Audits: Highlighting Certain Aspects of Interaction Between ISA 220 (Revised) and ISA 600, Fact Sheet
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.