Skip to main content

Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy – Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 1, „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”

ISQM 1 First-Time Implementation Guide
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
ISQM 1 First-Time Implementation Guide
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.