Skip to main content

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit: Kansainväliset laadunvalvontaa, tilintarkastusta, yleisluonteista tarkastusta, muita varmennuspalveluja ja liitännäispalveluja koskevat standardit ja muut ohjeet 2020

2020 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements
Translated by: Suomen Tilintarkastajat ry
Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.