Skip to main content

Сапаны бақылаудың аудиттің, шолып тексерудің, сенімділікті қамтамасыз ететін өзге де тапсырмалардың және ілеспе қызметтерді көрсету жөніндегі тапсырмалардың халықаралық стандарттарының жинағы, 2020 жылғы басылым

2020 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements
Translated by:

Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan

Status: 
Completed
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.