Skip to main content

ISA 315 (revidované znění 2019): Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti

ISA 315 (Revised 2019): Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement
Status:
Completed
Image
ISA 315 (R 2019)_Final Standard_CZ_Secure.pdf
ISA 315 (Revised 2019): Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement
Copyright © 2023 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.