Skip to main content

220. (pārskatīts) Starptautiskā Revīzijas standarta, Kvalitātes vadība finanšu pārskatu revīzijā

International Standard on Auditing 220 (Revised), Quality Management for an Audit of Financial Statements
Status:
Completed
Image
Final Pronouncement: International Standard on Auditing 220 (Revised), Quality Management for an Audit of Financial Statements
Copyright © 2023 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.