Skip to main content

Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy – Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 2, „Kontrole jakości wykonania zlecenia”

ISQM 2 First-Time Implementation Guide
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
ISQM 2 First-Time Implementation Guide
Copyright © 2023 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.