Skip to main content

Niewiążące materiały wspierające związane z technologią: Często zadawane pytania dotyczące ryzyka nadmiernego polegania na technologii – Korzystanie z ZNT oraz z informacji wytworzonych systemy jednostki

Addressing Risk of Overreliance on Technology Arising from the Use of Automated Tools and Techniques and from Information Produced by an Entity’s Systems
Status: 
Completed
Image
ATT Guidance_Addressing Risk of Overreliance_PL_Secure.pdf
Addressing Risk of Overreliance on Technology Arising from the Use of Automated Tools and Techniques and from Information Produced by an Entity’s Systems
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.