Skip to main content

Niewiążące materiały pomocnicze odnoszące się do technologii: często zadawane pytania dotyczące ryzyka związanego z nadmiernym poleganiem na technologii - zastosowanie ANT i informacji wytwarzanych przez systemy jednostki

Addressing Risk of Overreliance on Technology Arising from the Use of Automated Tools and Techniques and from Information Produced by an Entity’s Systems
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
In Progress
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.