Skip to main content

MSB 250 (zmieniony), UWZGLĘDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH oraz zmiany uzgadniające do pozostałych Międzynarodowych Standardów

ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
IAASB
| Handbooks, Standards, and Pronouncements
Polish
All available Translation:
In progress Translation:
Image
ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.