Skip to main content

250. (pārskatīts) Starptautiskais Revīzijas standarts Likumu un noteikumu ievērošanas izvērtēšana finanšu pārskatu revīzijas gaitā

ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements
Translated by: Latvian Association of Certified Auditors
Status: 
Completed
IAASB
| Handbooks, Standards, and Pronouncements
Latvian
All available Translation:
In progress Translation:
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.