Skip to main content

Îndrumări fără valoare de normă referitoare la aplicarea ISAE 3000 (Revizuit) în misiunile de asigurare a raportărilor privind sustenabilitatea și a altor raportări externe extinse (EER)

Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended External Reporting Assurance Engagements
Translated by: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Status: 
Completed
Image
Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended External Reporting Assurance Engagements
Image
Non-Authoritative Support Material: Credibility and Trust Model Relating to Sustainability and Other Extended External Reporting (EER)
Image
Non-Authoritative Support Material: Illustrative Examples of Selected Aspects of Sustainability and Other Extended External Reporting (EER) Assurance Engagements
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.