Skip to main content

Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy – Międzynarodowy Standard Badania (MSB) 220 (zmieniony), „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”

ISA 220 First-time Implementation Guide
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
ISA 220 First-time Implementation Guide
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.