Skip to main content

MSB 315 (Zmieniony w 2019 r.), Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia. Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy

ISA 315 (Revised 201) First-Time Implementation Guide
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
IAASB
| Guidance & Support Tools
Polish
View Original English Version: ISA 315 First-Time Implementation Guide
Image
ISA 315 (Revised 201) First-Time Implementation Guide
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.