Skip to main content

Alert pracowników IAASB dotyczący praktyki badania: Przegląd śródrocznych informacji finansowych w obecnym zmieniającym się otoczeniu na skutek COVID-19

Review Engagements on Interim Financial Information in the Current Evolving Environment Due to COVID-19
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
In Progress
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.