Skip to main content

Proponowany Międzynarodowy Standard Badania 570 (zmieniony 202X) „Kontynuacja działalności” i Proponowane zmiany dostosowawcze i wynikające z nowelizacji do innych MSB

Proposed International Standard on Auditing 570 (Revised 202X) Going Concern and Proposed Conforming and Consequential Amendments to Other ISAs
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
IAASB-Proposed-Standard-Going-Concern 570 pl_Secure.pdf
Proposed International Standard on Auditing 570 (Revised 202X) Going Concern and Proposed Conforming and Consequential Amendments to Other ISAs
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.