Skip to main content

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information
Translated by: Den norske Revisorforening
Status: 
Completed
Copyright © 2023 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.